Uitnodiging info-avond jeugd dinsdag 25/06/2019

Beste speler van KFC Varsenare,

Geachte ouder(s),

 

Het seizoen 2018-2019 is nog maar net afgesloten en de voorbereidingen voor het nieuwe zijn al volop bezig.

Bij de start van het nieuwe seizoen houden we eraan om alle vertrouwde en nieuwe gezichten van harte welkom te heten in onze bloeiende vereniging.

We blijven ook het volgend seizoen verder investeren in een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding en begeleiding van onze jeugdspelers, zowel op gewestelijk, provinciaal als interprovinciaal vlak.

De algemene infovergadering voor het nieuwe voetbalseizoen, waarop alle spelers uitdrukkelijk verwacht worden, gaat door op dinsdagavond 25/06/2019 om 19.30 u in de cultuurzaal van het SPC Varsenare.

 

Op deze avond worden de verschillende (nieuwe) trainers en spelers per categorie voorgesteld, krijgt u te horen hoe het voorbereidingsprogramma in elkaar steekt, wordt een woordje uitleg gegeven in verband met het te betalen lidgeld, de geplande activiteiten voor het komende seizoen worden meegegeven, er wordt uitgelegd wat er te doen staat bij een ongeval, er worden korte en lange termijndoelstellingen meegedeeld en zo verder.

Kortom, heel wat informatie zal u die avond meekrijgen, zodat het voetbalseizoen 2019-2020 vlot kan opstarten en verlopen.

Wij hopen dan ook ten stelligste op uw aanwezigheid.

 

Sportieve groeten,

 

Jeugdvoorzitter: Patrick Deboo

Jeugdcoördinator: Tim Van der Elst

Sportief Verantwoordelijke: Yannick Bousson

Gerechtigd Correspondent: Danny De Coninck