Ombudsdienst (API)

“Ombudsdienst” bij KFC Varsenare: Mevr An Suvée 

ombudsdienst@forzavarsa.be

GSM 0486/029114

Iedere voetballer heeft het recht om te voetballen in een veilige omgeving. Iedere speler/speelster heeft een grens, maar ook in voetbal komt ongepast gedrag helaas voor. Maar liefst 82 procent van de Vlaamse jongeren is al slachtoffer geweest van psychisch grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten (algemeen), 55% van fysiek grensoverschrijdend gedrag en 27 procent klaagt over seksueel grensoverschrijdend gedrag (onderzoek 2020, Thomas More). De functie van ombudsdienst of  club-API (aanspreekpunt integriteit)  is dan ook  geen overbodige luxe, maar een onmisbare schakel om onze club een plek te maken waar respect, tolerantie en vertrouwen centraal staan.

De ombudsdienst is dan ook verantwoordelijk voor : 

  • De ombudsdienst vormt een aanspreekpunt voor de personen die met een extra-sportieve, een sociale of een financiële vraag zitten.
  • Na de mensen aanhoord te hebben wordt er van dit gesprek een (naamloos) verslagje opgemaakt en doorgestuurd naar het bestuur.
  • Vanuit het bestuur zal een (eventuele) oplossing overgemaakt worden naar de ombudsdienst. Hij brengt als vertrouwenspersoon deze oplossing(en) naar de betrokken persoon.
  • De ombudsdienst staat niet in voor het nemen van sportieve beslissingen dewelke de jeugdopleiding met zich mee brengt. Hij zal voor gelijk welke vraag met een sportieve inslag de betrokken persoon door verwijzen naar de sportief verantwoordelijken.