Bestuur

KFC VARSENARE

K.B.V.B.: stamboeknummer 5222.

Kleuren blauw/zwart

Contact

 

Voorzitter Alain De Plancke 0499/933262 alain.deplancke@telenet.be
Jeugdvoorzitter Patrick Deboo 0478/315885 patrick@deboo.be
Sportieve cel Yannick Bousson 0496/578114 yannick.bousson@telenet.be
Cel adm. en communicatie. Danny De Coninck 0473/914024 danny_deconinck@telenet.be
Cel boekh. en fin. Claudia Coudeville 0472/801005 claudia.coudeville@telenet.be
Sponsorcel Sven Vileyn 0475/690206 sven.vileyn@crelan.be
Cel festiviteiten Alain De Plancke 0499/933262 alain.deplancke@telenet.be
Cel website Bruno Schutyser 0497/516150 bruno.schutyser@skynet.be
Cel logistieke onderst. Rony Deprez 0495/307553 rony.deprez.letten@telenet.be
Dagelijks sportief Yannick Bousson 0496/578114 yannick.bousson@telenet.be
Dagelijks extra sportief Danny De Coninck 0473/914024 danny_deconinck@telenet.be
Jeugdcoördinator Tim Van der Elst timvanderelst.kfcv@gmail.com

 

Raad van Bestuur

Leden:

Alain De Plancke

Patrick Deboo

Claudia Coudeville

Taken:

bestuur van de VZW

opmaak jaarrekening en begroting

vertegenwoordiging van de VZW bij (buiten)gerechtelijke handelingen

bijeenroeping van de AV (Algemene Vergadering)

komt 2x/jaar samen om de jaarrekening en het budget op te maken en te evalueren en de financiële structuur van de vzw te bewaken

 

Dagelijks bestuur

Leden:

Yannick Bousson

Danny De Coninck

Alain De Plancke

Patrick Deboo

Claudia Coudeville

Bruno Schutyser

Taken:

aanspreekpunt zijn voor alle leden

dagelijkse voorvallen direct aanpakken

problemen en voorstellen rapporteren

instaan voor vlot verloop van trainingen en wedstrijden

ondersteuning zijn voor medewerkers

komt 2x/maand samen om de algemene werking van de vereniging op korte termijn te bespreken en op te volgen; vormt de hefboom van de vereniging naar zijn leden

Jeugdbestuur

Leden:

Patrick Deboo

Alain De Plancke

Claudia Coudeville

Bruno Schutyser

Yannick Bousson

Danny De Coninck

Marc Lingier

Dominiek Raes

Taken:

bewaken structuur jeugdopleiding

opvolging werking jeugdopleiding

ondersteuning kernbestuur

organisatie festiviteiten

begeleiding ploegafgevaardigden

komt 1x/maand samen om de visie en doelstellingen van de jeugdwerking te bespreken en te bewaken en organisaties te ondersteunen

Kernbestuur

Leden:

-Sportieve cel

Yannick Bousson: TVJO – sportief verantwoordelijke

Tim Van der Elst: algemene jeugdcoördinator

Marc Lingier: coördinatie ploegafgevaardigden

-Cel administratie en communicatie

Danny De Coninck: gerechtigd correspondent

-Cel boekhouding en financiën

Claudia Coudeville: financiën, boekhouding en fiscaliteit

Bruno Schutyser: lidgelden en facturatie sponsoring

-Sponsorcel

Sven Vileyn

Patrick Deboo

Jan Rammant

Marc Lingier

-Cel festiviteiten

Alain De Plancke

Jimmy Verleye

Erika Laforce

-Cel websitebeheer

Bruno Schutyser

-Cel logistieke ondersteuning

Rony Deprez

Jimmy Verleye

Erika Laforce

Norbert Van Tieghem

Jürgen Laforce

 

Taken:

– sportieve organisatie

– administratie en communicatie

– boekhouding en financiën

– sponsorwerving

– organisatie festiviteiten

– websitebeheer en digitale communicatie

– logistieke ondersteuning

komt 1x/maand samen om de strategische doelen en de visie van de vereniging op lange en middellange termijn uit te werken en op te volgen