Bestuur – Organigram

Bestuur (2020-2021)

KFC VARSENARE

K.B.V.B.: stamboeknummer 5222.

Kleuren blauw/zwart

logo KFC Varsenare

Contact 

Algemeen coördinator Danny De Coninck 0473/914024 danny_deconinck@telenet.be
Alg. Verantw. Jeugd (AVJO) Sven Vileyn 0475/690206 sven.vileyn@crelan.be
Verantwoordelijke Sportieve cel Yannick Bousson 0496/578114 yannick.bousson@telenet.be
Verantwoordelijke Financieel Claudia Coudeville 0472/801005 claudia.coudeville@telenet.be
Coördinator events & festiviteiten Alain De Plancke 0499/933262 alain.deplancke@telenet.be
Coördinator Sponsorcel Sven Vileyn 0475/690206 sven.vileyn@crelan.be
Coördinator logistiek Dimitri Claeys
Coördinator Marketing Christophe Leenknecht 0478/212621 christopheleenknecht@gmail.com
Website Bruno Schutyser 0497/516150 bruno.schutyser@skynet.be
Ombudsdienst An Suvée 0486/029114 ombudsdienst@forzavarsa.be

Raad van Bestuur

Leden: Alain De Plancke, Patrick Deboo, Claudia Coudeville

Taken:

bestuur van de VZW

opmaak jaarrekening en begroting

vertegenwoordiging van de VZW bij (buiten)gerechtelijke handelingen

bijeenroeping van de AV (Algemene Vergadering)

komt 2x/jaar samen om de jaarrekening en het budget op te maken en te evalueren en de financiële structuur van de vzw te bewaken

Dagelijks bestuur

Leden : Alain De Plancke, Patrick Deboo, Claudia Coudeville, Danny De Coninck , Sven Vileyn, Bruno Schutyser, Christophe Leenknecht, Yannick Bousson 

Taken:

aanspreekpunt zijn voor alle leden

dagelijkse voorvallen direct aanpakken

problemen en voorstellen rapporteren

instaan voor vlot verloop van trainingen en wedstrijden

ondersteuning zijn voor medewerkers

komt 2x/maand samen om de algemene werking van de vereniging op korte termijn te bespreken en op te volgen; vormt de hefboom van de vereniging naar zijn leden

Jeugdbestuur

Leden : Danny De Coninck, Sven Vileyn , Yannick Bousson 

Taken:

bewaken structuur jeugdopleiding

opvolging werking jeugdopleiding

ondersteuning kernbestuur

organisatie festiviteiten

begeleiding ploegafgevaardigden

komt 1x/maand samen om de visie en doelstellingen van de jeugdwerking te bespreken en te bewaken en organisaties te ondersteunen

 

 

logo KFC Varsenare