Aangifte ongevallen

Wat te doen bij sportongeval

Bij sportongeval en/of kwetsuur, dient een  Ongevalsaangifteformulier (ongevallenverslag – KBVB) ingevuld te worden.
Dit formulier kan bekomen worden bij uw afgevaardigde van de ploeg en op het secretariaat van KSV Varsenare.
Het formulier dient ingevuld te worden door de behandelende arts (“Medisch Getuigschrift in te vullen door de behandelende arts”).

Indien nadien KINE nodig zal zijn, dient dit onmiddellijk aangevraagd te worden.
Dit formulier moet nadien zo snel mogelijk terugbezorgd worden op het secretariaat van KSV Varsenare (Secretaris van de Club of meegeven met de trainer/afgevaardigde) met:

  1. Een sticker van de mutualiteit.
  2. Een inlichtingenblad met daarop de volgende gegevens:

Datum en uur van het ongeval
Eventueel beroep en naam v/d werkgever
Op training of op wedstrijd (welke)
Omstandigheden van het ongeval (hoe is het gebeurd).
De keerzijde van het formulier (“Aangifte van ongeval”) zal door de secretaris van KSV Varsenare aangevuld worden,
daarvoor zijn de hierboven vermelde gegevens van belang dat ze correct mede gedeeld worden.

ZEER BELANGRIJK:

  1. Ten laatste 21 kalenderdagen na het ongeval dient dit formulier in het bezit te zijn van de KBVB (in Brussel).
    Wacht dus niet te lang om dit formulier te bezorgen op het secretariaat. Wij adviseren om het document direct terug te bezorgen aan ons.
  2. De KBVB zal documenten en attesten doorsturen naar je thuisadres (d.i. het adres dat bij ons bekend is en waarmee je ook gekend bent bij de voetbalbond). Als je adres niet meer juist is, gelieve dit zo snel mogelijk door te geven.
  3. Hou er rekening mee dat de speler niet verzekerd is zo lang het dossier van een ongevalsaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij KBVB is toegekomen !
  4. Het is daarom belangrijk om het “attest van genezing” ten laatste de donderdag voor de volgende wedstrijd terug te bezorgen aan het secretariaat! Dit geeft ons de tijd om het document door te sturen naar de KBVB. Anders kan je het volgend weekend niet opnieuw voetballen.