Aangifte ongevallen

Wat te doen bij sportongeval?

Bij sportongeval en/of blessure, dient een Aangifte-van-ongeval-Voetbal-Vlaanderen ingevuld te worden.
Dit formulier kan bekomen worden bij uw ploegafgevaardigde, in het secretariaat of kan je terugvinden op de website van K.F.C. Varsenare en Voetbal Vlaanderen.
Het formulier dient volledig en zorgvuldig ingevuld te worden door de behandelende arts en uiterlijk twee weken na het ongeval, voorzien van een sticker van de mutualiteit, terug bezorgd te worden in het secretariaat of aan de gerechtigd correspondent.

Indien nadien, kiné behandeling nodig zal zijn, dient dit onmiddellijk aangevraagd te worden.

ZEER BELANGRIJK:

  1. Ten laatste 21 kalenderdagen na het ongeval dient dit formulier in het bezit te zijn van Voetbal Vlaanderen; daarna worden geen aangiftes meer aanvaard!
    Wacht dus niet te lang om dit formulier te bezorgen: wij adviseren om het document direct in te dienen of dit zeker uiterlijk twee weken na het ongeval te doen.
  2. Hou er rekening mee dat de speler niet verzekerd is zo lang het dossier van een ongevalsaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing”, dat binnen de week na het ongeval digitaal wordt toegestuurd, ingevuld door de behandelende arts wordt terugbezorgd.  Het is dus belangrijk dit z.s.m. in orde te brengen, zodat deelname aan wedstrijden snel kan hervat worden.
  3. Bezorg, eenmaal volledig hersteld, alle originele documenten van arts, ziekenhuis, kiné, … na afrekening bij het ziekenfonds in het secretariaat of bij de gerechtigd correspondent, zodat het dossier kan worden afgesloten.  Binnen de twee weken ontvang je dan via Voetbal Vlaanderen de afrekening voor terugbetaling van de verzekering, die dan door K.F.C. Varsenare zal worden uitgevoerd.