Steunkaartenactie!

Steunkaartactie 2020

De Covid-19 pandemie treft iedereen in onze maatschappij. Ook als voetbalclub heeft dit gevolgen voor de dagdagelijkse organisatie, de veiligheid, inkomsten en vooral het welbehagen van onze spelers. Omdat, omwille van de pandemie, een aantal ‘classics’ als de comedy night, kippenfestijn…niet kunnen plaatsvinden, roepen we iedereen in de club op om actief deel te nemen aan onze steunkaartenactie. Dankzij jullie inzet en steun, kunnen we volgend seizoen al onze activiteiten en evenementen terug organiseren.

 

Hoe werkt het?

We vragen iedere speler/trainer/afgevaardigde om minstens 1 uitgetekend blad, met daarop steunkaarten van verschillende waarde, te verkopen. De waarde van een vol blad is 50 EURO. Het is de bedoeling om al die steunkaarten te verkopen wil je kans maken op een aantal waardevolle prijzen. Hoe meer bladen je verkoopt, hoe meer kans je maakt op een leuke prijs. Wordt jij onze steunkaart kampioen? Start hier:

  Hier download ik mijn steunkaartenblad 

Op 24/02 vindt de trekking van onze tombola plaats, de winnaars worden persoonlijk verwittigd.

Veel succes!

 

  

 

 

REGLEMENT:

 • Actie loopt t.e.m. 15/02/2021
 • Download de steunkaart of haal een af op het secretariaat
 • Stort de opbrengst van de steunkaart op rekeningnummer KFC Varsenare –  BE86 1030 4062 1850 met vermelding naam speler + ploeg
 • Per volledig verkocht blad twv € 50 ontvang je 1 tombolabiljet, per extra volledig verkocht blad telkens 2 extra tombolabiljetten
 • Niet verkochte steunkaarten dienen uiterlijk op 20/02/2021 terug binnengeleverd te worden op het secretariaat in een enveloppe met vermelding naam speler + ploeg
 • De toewijzing van de prijzen gebeurt door handmatige trekking en gaat door op woensdagavond 24/02/2021 op het secretariaat van KFC Varsenare, waarna de resultaten kenbaar gemaakt worden via de gekende kanalen : email via PSD, website, facebook.
 • Prijzen zijn af te halen vanaf 26/02 t.e.m. 31/03/2021 op het secretariaat.
 • Niet opgehaalde prijzen blijven eigendom van KFCV
 • De prijzen kunnen noch omgeruild, noch in speciën omgezet worden.
 • De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. ontvreemding, vernieling of verlies van het biljet.
 • De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook, die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname aan deze tombola.
 • De organisator van de tombola wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of annulering van de tombola als gevolg van overmacht.
 • De deelname aan de tombola van de organisator, KFC Varsenare, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Tegen deze bepalingen kan geen beroep ingediend worden.