Citaten

[PERSBERICHT] Socceronline en TopSportsLab gaan samen


Vlak voor de kerst zijn het Leuvense TopSportsLab en branchegenoot Socceronline een verregaande samenwerking overeengekomen.
Waar TopSportsLab zich met haar “Athlete Management System” richt op topclubs, daar is Socceronline de marktleider in België voor amateurclubs. Een optimale afstemming tussen deze twee segmenten moet leiden tot een brede, houdbare verbetering binnen het Belgische voetbal. Concreet betekent dat, dat binnen Socceronline een kader geschapen wordt naar professionele omkadering rond fysieke testen, medische opvolging en blessurebehandeling.

Socceronline CEO Dirk Maesen: “Ons bedrijf heet Evo Sports Solutions, maar we gaan door het leven als Socceronline, de naam van het platform. Wij bedienen in België meer dan 200 clubs, zowel profs als amateurs. Het grootste deel daarvan betreft amateurclubs. Mede door de prestaties van de Rode Duivels, wordt dit segment alsmaar mondiger en ambitieuzer. Dit vertaalt zich ook naar de wens om professionelere begeleiding op fysiek en medisch vlak in huis te halen, uiteraard binnen een kader van een betaalbaar financieel model. Daarom heeft Socceronline zich geassocieerd met TopSportsLab, in België de aangewezen partij om dit te realiseren. Dit is ons nieuwjaarscadeau aan onze klanten! We gaan in 2018 onze dienstverlening dus uitbreiden en verbeteren. Dit willen we voor het volgende voetbalseizoen realiseren binnen onze nieuwe applicatie, waarin de laatste snufjes zullen worden opgenomen”.

TopSportsLab CEO Alexander Janssen: “Onze focus lag tot nu toe bij topclubs. Toch weten we dat de toekomst van de top wordt bepaald door de jeugd- en amateurwerking van vandaag. Het zijn communicerende vaten. TopSportsLab streeft ernaar om haar kennis en innovaties, opgedaan en toegepast in topclubs en gevoed vanuit haar onderzoekspoot in samenwerking met de KU Leuven, ter beschikking te gaan stellen aan jeugdacademies, semiprofs en amateurclubs. We willen tevens, via ons nieuwe kanaal Socceronline, kennis gaan delen over blessurepreventie en fysieke optimalisatie met de enorme doelgroep van het amateursegment. Bij latere doorstroming zullen deze atleten en clubs klaar zijn voor verdere professionalisering. Als het Belgisch voetbal aan de top wil blijven, dan moet de professionalisering vanuit de jeugd en amateurs worden ingebed. We staan aan de vooravond van een ware technologische revolutie op dit vlak. België heeft alles in huis om een voortrekkersrol te vervullen hierin. TopSportsLab wil hierin graag een rol spelen”.