Jeugdbestuur

Missie
De jeugdopleiding van KFC Varsenare geeft kinderen (zowel jongens als meisjes) de kans zich zowel afzonderlijk als in teamverband op een aangename en pedagogisch verantwoorde manier te ontwikkelen als voetballer. Dit met de bedoeling om zoveel mogelijk van die zelf opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar de A-kern. Gedurende hun opleiding zal de nadruk vooral liggen op verzorgd, technisch en aanvallend voetbal, waarbij “durf”,“techniek”, “positiespel” en “snelheid van uitvoering” de grote aandachtspunten zijn. Naarmate men ouder wordt zal ook het fysische aspect wat meer aan bod komen.

Contact

Voorzitter Alain De Plancke 0499/933262 alain.deplancke@telenet.be
Jeugdvoorzitter Patrick Deboo 0478/315885 patrick@deboo.be
Sportieve cel Yannick Bousson 0496/578114 yannick.bousson@telenet.be
Cel adm. en communicatie. Danny De Coninck 0473/914024 danny_deconinck@telenet.be
Cel boekh. en fin. Claudia Coudeville 0472/801005 claudia.coudeville@telenet.be
Sponsorcel Sven Vileyn 0475/690206 sven.vileyn@crelan.be
Cel festiviteiten Alain De Plancke 0499/933262 alain.deplancke@telenet.be
Cel website Bruno Schutyser 0497/516150 bruno.schutyser@skynet.be
Cel logistieke onderst. Rony Deprez 0495/307553 rony.deprez.letten@telenet.be
Dagelijks sportief Yannick Bousson 0496/578114 yannick.bousson@telenet.be
Dagelijks extra sportief Danny De Coninck 0473/914024 danny_deconinck@telenet.be
Jeugdcoördinator Tim Van der Elst timvanderelst.kfcv@gmail.com

Jeugdbestuur

Leden:

Patrick Deboo

Alain De Plancke

Claudia Coudeville

Bruno Schutyser

Yannick Bousson

Danny De Coninck

Marc Lingier

Dominiek Raes

Taken:

bewaken structuur jeugdopleiding

opvolging werking jeugdopleiding

ondersteuning kernbestuur

organisatie festiviteiten

begeleiding ploegafgevaardigden

komt 1x/maand samen om de visie en doelstellingen van de jeugdwerking te bespreken en te bewaken en organisaties te ondersteunen

“Ombudsvrouw” bij KFC Varsenare:

sabineangely@hotmail.com

0468/120850

Deze taak omvat volgende afspraken :

  • De ombudsvrouw vormt een aanspreekpunt voor de personen die met een extra-sportieve, een sociale of een financiële vraag zitten.
  • De ombudsvrouw zal elke eerste donderdag van de maand aanwezig zijn op de club, van 18u30 tot 19u30, om in het secretariaat de mensen te woord kunnen staan.
  • Verder zal ze elke weekdag telefonisch te bereiken zijn, tussen 9u00 en 18u30u, op het nummer 0468/120850 of is ze steeds bereikbaar per mail, via sabineangely@hotmail.com.
  • Na de mensen aanhoord te hebben wordt er van dit gesprek een (naamloos) verslagje opgemaakt dat zal doorgemaild worden naar het bestuur.
  • Zij kan in dat verslagje ook haar eigen advies formuleren en eventueel voorstellen doen naar het zoeken van oplossingen voor het gestelde probleem.
  • Vanuit het bestuur zal een (eventuele) oplossing overgemaakt worden naar de ombudsvrouw. Zij brengt als vertrouwenspersoon deze oplossing(en) naar de betrokken persoon.
  • Onze ombudsvrouw is ook aanwezig op de oudercontacten (december/april)
  • De ombudsvrouw staat niet in voor het nemen van sportieve beslissingen dewelke de jeugdopleiding met zich mee brengt. Zij zal voor gelijk welke vraag met een sportieve inslag de betrokken persoon door verwijzen naar de sportief verantwoordelijken.