Jeugdbestuur

Missie
De jeugdopleiding van KFC Varsenare geeft kinderen (zowel jongens als meisjes) de kans zich zowel afzonderlijk als in teamverband op een aangename en pedagogisch verantwoorde manier te ontwikkelen als voetballer. Dit met de bedoeling om zoveel mogelijk van die zelf opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar de A-kern. Gedurende hun opleiding zal de nadruk vooral liggen op verzorgd, technisch en aanvallend voetbal, waarbij “durf”, “techniek”, “positiespel” en “snelheid van uitvoering” de grote aandachtspunten zijn. Naarmate men ouder wordt zal ook het fysische aspect wat meer aan bod komen.

Jeugdbestuur

Taken:

bewaken structuur jeugdopleiding

opvolging werking jeugdopleiding

ondersteuning kernbestuur

organisatie festiviteiten

begeleiding ploegafgevaardigden

komt 1x/maand samen om de visie en doelstellingen van de jeugdwerking te bespreken en te bewaken en organisaties te ondersteunen

 

“Ombudsdienst” bij KFC Varsenare: Sven Vileyn

sven.vileyn@crelan.be

0475/690206

Deze taak omvat volgende afspraken :

  • De ombudsdienst vormt een aanspreekpunt voor de personen die met een extra-sportieve, een sociale of een financiële vraag zitten.
  • Na de mensen aanhoord te hebben wordt er van dit gesprek een (naamloos) verslagje opgemaakt en doorgestuurd naar het bestuur.
  • Vanuit het bestuur zal een (eventuele) oplossing overgemaakt worden naar de ombudsdienst. Hij brengt als vertrouwenspersoon deze oplossing(en) naar de betrokken persoon.
  • De ombudsdienst staat niet in voor het nemen van sportieve beslissingen dewelke de jeugdopleiding met zich mee brengt. Hij zal voor gelijk welke vraag met een sportieve inslag de betrokken persoon door verwijzen naar de sportief verantwoordelijken.