Contact

KFC VARSENARE

K.B.V.B.: stamboeknummer 5222. Kleuren blauw/zwart

BE 0438 916 981

Terreinen Gemeentelijk Sportcomplex “Van Caloen”
Hof van Straeten
8490 Varsenare
Tel: 050/38.33.93


“Ombudsvrouw” bij KFC Varsenare:

sabineangely@hotmail.com

0468/120850

Deze taak omvat volgende afspraken :

  • De ombudsvrouw vormt een aanspreekpunt voor de personen die met een extra-sportieve, een sociale of een financiële vraag zitten.
  • De ombudsvrouw zal iedere week aanwezig zijn op de club. Telkens op donderdag tussen 18u15 tot 19u45 zal ze in het secretariaat de mensen te woord kunnen staan.
  • Na de mensen aanhoort te hebben wordt er van dit gesprek een (naamloos) verslagje opgemaakt dat zal doorgemaild worden naar het bestuur.
  • Zij kan in dat verslagje ook haar eigen advies formuleren en eventueel voorstellen doen naar het zoeken van oplossingen voor het gestelde probleem.
  • Vanuit het bestuur zal een (eventuele) oplossing overgemaakt worden naar de ombudsvrouw. Zij brengt als vertrouwenspersoon deze oplossing(en) naar de betrokken persoon.
  • Onze ombudsvrouw is ook aanwezig op de oudercontacten (december/april)
  • De ombudsvrouw staat niet in voor het nemen van sportieve beslissingen dewelke de jeugdopleiding met zich mee brengt. Zij zal voor gelijk welke vraag met een sportieve inslag de betrokken persoon door verwijzen naar de sportief verantwoordelijken.